The Prabathuaytom Community 

เสียงตอกเป็นจังหวะ เสียงตะไบ เสียงหินขัดเงิน ดังมาจากบ้านนู้นบ้านนี้ เป็นเสียงที่ใครๆ ในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน คุ้นเคยเป็นอย่างดี คู่กับเสียงกระดิ่งจากเจดีย์ศรีเวียงชัย และเสียงสวดมนต์ยามเย็น

ความสงบ เรียบง่าย ของวิถีชีวิตหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งนี้ มีจุดกำเนิด มาจากความศรัทธาต่อพระครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) และการยึดมั่นในการรักษาศีล ทานมังสาวิรัติ ภาวนา และ ทำบุญ ทำทาน เป็นนิจ

ความศรัทธาน้อมนำให้คนในชุมชนมีสติ ใจเย็น เพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ จนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องเงินได้อย่างงดงามจากเครื่องมือธรรมดาๆ ไม่กี่ชิ้น เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แม้ว่าจะมีข้อจำกัด หรือ อุปสรรคเพียงไร การมีสติ และความเพียร จะช่วยให้เราก้าวข้ามไปได้

เป็นเสน่ห์ที่ทรงคุณค่าที่แท้จริงแห่งเครื่องเงินชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ความงามที่มากกว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตา

รู้จักชุมชนพระบาทห้วยต้ม

สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทุกๆ ครั้งเมื่อไปหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มนั้น คือ ความสงบ เรียบง่าย ของวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ผูกพันกับการยึดมั่นในศีล การได้ไปกราบร่างของพระครูบาวงค์ และชมภาพฝาผนังของวัดพระบาทห้วยต้มที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ

การทำบุญตักบาตรผักในวันพระ การทานมังสาวิรัติ ทำวัดเย็นทุกๆวันของคนในหมู่บ้าน การเดินฟังเสียงกระดิ่งเบาๆ รอบๆ เจดีย์ศรีเวียงชัย อัญมณีที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม นำใจเราสู่ความสงบ เย็น คลายจากความกังวลใดๆ

เสียงตอกเงินที่ดังเป็นจังหวะ แว่วมาจากแต่ละบ้าน และเสียงกี่ทอผ้าจากศูนย์หัตถกรรม รอยยิ้มพิมใจของผู้คนในหมู่บ้าน และคุณยายที่ใส่ชุดกะเหรี่ยงปกาเกอญอคู่สร้อยคอกำไลลูกปัดสี และลูกปัดเงินได้สวยที่สุด เป็นภาพที่ยังไม่เลือนหายในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังใส่ชุดกะเหรี่ยงสีสันสดใสอย่างภาคภูมิใจ

Beauty of Mindfulness

ค้อน หินขัด ฐานรองตอกจากตอไม้ เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำเครื่องเงินกะเหรี่ยงหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม การทำงานที่แทบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องทุ่นแรงเลย แต่การถือศีลน้อมนำใจให้คนในชุมชนมีสมาธิ จดจ่อ มีอุตสาหะ ทำให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างงดงาม

การทำเครื่องเงินเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด และทำขั้นตอนเดียวกันซ้ำๆ เป็นเวลานาน เม็ดเงินแต่ละเม็ด รอยสับ รอยทุบแต่ละรอย มาจากความมีสมาธิจดจ่อในการทำชิ้นงานทั้งสิ้น กว่าจะเป็นชิ้นงานถึงมือผู้สวมใส่ได้ ไม่ง่ายเลย ลูกปัดเงินที่ร้อยเป็นเส้นแต่ละเส้น มาจากการร่วมแรงกันของทั้งครอบครัว โดยใน 1 วัน ครอบครัว 3 คน อาจสามารถทำเส้นลูกปัดเงิน เม็ดเงินขนาด 1 มม. ยาว 45 ซม. ได้เพียง 5 เส้น เท่านั้น

เราอยากให้เครื่องประดับของเรา เป็นกำลังใจ และช่วยให้ผู้สวมใส่ค้นพบตนเอง มีสติ สมาธิในทุกๆช่วงเวลาของแต่ละวัน เพียงแค่นึกย้อนไปถึงช่วงเวลานั้น ที่ช่างเงินแห่งพระบาทห้วยต้ม ใช้สมาธิ และ ความเพียร ส่งต่อพลังดีๆ แห่งการสร้างสรรค์ ลงมาในชิ้นงาน เป็นความงามที่มากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา

About Karen Silver

Our silver products are hand crafted in 95-98% Silver by Thai Karen hill-tribe artisans. The Karen are a group of ethnic peoples who reside primarily in southern and southeastern Burma and in northern and north-eastern Thailand. Thai and Burmese hill tribes can be traced back to the 12th century when they are said to have originated from Tibet. With a higher silver content than sterling silver, Karen silver has a weight, bright satin color and feel, all of its own. Every piece is handmade and individual.

Our Sustainable Approach

For the past few decades, Thailand has theorized its own unique sustainability framework—sufficiency economy philosophy— that is recognized worldwide, as well as by the United Nations. It is based on the Buddhist worldview on interrelationships of economy, society, and environment.

Learn more

THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY (SEP)

Three interrelated components and two underlying conditions are central ideas to SEP.

The three components are: Reason (or wisdom), Moderation, and Prudence

Two essential underlying conditions are: Knowledge and Morality

The sufficiency economy is a philosophy of development based on moderation, prudence, and social immunity, one that uses knowledge and virtue as guidelines in living and that can contribute to better and more sustainable outcomes that can not only apply to agriculture, but as a principle also to other occupations and lifestyles (in craft design field as well).

The main idea focuses on the idealistic notion that, in general, individuals, families, organizations and countries will enjoy more happiness and better outcomes when virtues prevail.

The first concern is the mindset of reasonability: self-awareness of what we are good at, what we do well, what completes us and makes us happy, what we do better than others and thus positively affects others, the community, the society, even nature.

The second concept takes into account moderation and the comprehension that engageing in a certain kind of cause will result in a similar kind of result – the principle of karma.

The third is social immunity – to be prepared for any situation we cannot control and plan for the worst case scenario. If we know that we are not prepared and skilled in a certain area (such as knowledge, language, technology, financial management), we should find a way to close that gap.

Two essential conditions are knowledge and virtue. We should have knowledge, deep understanding, do things with perseverance and not give up while at the same time think of others without taking advantage of anyone.

In summary, it is to act consciously, know oneself, walk the middle path with perseverance, strive for what is right, not only for ourselves, but also for broader benefits, in line with the principles of Buddhism.

The sufficiency level differs for each person, so we should do what is right for us and help each other.

Together we can go further and this will take us towards sustainability.

 

We wish for our jewelry to be a source of encouragement,

a suggestion for whoever is wearing it to find himself, be mindful, and concentrate in every moment of the day while contributing to the opportunity for Phra Bat Huai Tom community to remain truthful to their culture and beliefs, bringing about the proudness to be Karen Hill Tribe and to pass on the heritage that connects to mindfulness.

We invite you to join us on this journey of doing what we believe most, in the best possible way. We hope to learn more along the road so we can keep growing, doing good for others and for the cause we believe in.

Stories of Silver&Silk was created by Lucija and Titapa, who share a vision to work in the design field with a specific dedication to help preserve local knowledge and traditions. Each design piece tells a story (hence the name) of who created it or how it was born, thus connecting the artist and the product with the customer.

The infinity spiral motif that inspired design of our logo comes from the traditional back ornament used by Dong and Miao tribes. In many cultures a spiral is symbolizing the never ending cycle of life that has neither beginning nor end and has been widely used by numerous Asian ethnic minorities.

People Behind the Products

 

Ekachai 

The Master Silversmith

After having worked as a chef in Bangkok as a youngster, he decided to come back to his hometown to work in farming and silver making in order to be able to be with his family and community.

Nid & Tae  

The Apprentices in silver making

The two youngest newcomers who are interested in silver making and crafting as a career. They want to be able to earn a proud and adequate income while living in their hometown and staying in the community.

Lah & Deang family 

The Master in rice grain silver beads making

The sole family in Phra Bat Huai Tom who still produces the 1 mm grain silver beads. Their ancestors have been doing this for centuries. It is a an fatiguing process, as the tiny beads will only make 5-6 strings in one working day.

Lung Chae & Pa Tiloo 

The Silversmith and the Threader

The couple who often give a hand in our workshop. Silver making is their source of income during the off harvesting seasons.

“It’s all started with a shared passion for design and tradition.”