Heritage through Time

ทานข้าวกันรึยังคะ?
ข้าว เป็น อาหารประจำทุกบ้านของคนไทยมาช้านาน เรียกว่า เวลาถามสารทุกข์สุกดิบกัน คนไทย ก็จะถามกันว่า ทานข้าวมารึยัง… ดังนั้น ไม่แปลกเลย ที่ เม็ดข้าว ถูกนำมาเป็น inspiration ในงานหัตถกรรมต่างๆ แล้วเม็ดข้าว เกี่ยวอะไรกับเครื่องประดับเงินล่ะ…

           เม็ดข้าว เป็น การเรียกเม็ดลูกปัดเงิน ขนาดเล็กมากๆ เพียง 1-2 มม. ต่อเม็ด ที่มาจากการรีดแผ่นเงินเป็นเส้นแบบบางๆเป็นแผ่นยาวแคบ แล้วนำมาม้วน และตัด ให้เป็นเม็ดเล็กๆ เรียกว่า “เม็ดข้าว” ทำให้เม็ดเงินมีช่องตรงกลางนำมาร้อยเป็นลูกปัดได้ เเละเอาเม็ดน้อยๆ มาร้อยกับเส้นฝ้าย ทำเป็นสายสร้อย ตุ้มหู หรือ กำไล เป็นงานในวิถีดั้งเดิม ที่หาช่างทำได้ยากมากแล้ว เพราะต้องอาศัย ความละเอียด และอดทนในการทำทีละเม็ด…ทีละเม็ด

ในชุมชนพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ยังมีช่างที่ทำงานเม็ดลูกปัดเงินแบบนี้อยู่ เป็นชิ้นงานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ต้องให้เวลา และ พร้อมรอคอยจริงๆเส้นเงินเม็ดเล็กๆนั้นยิ่งรวมกันหลายๆเส้นยิ่งสวย Stories of Silver & Silk จึงเกิดไอเดีย ทำจี้เงินทรงกลมเหมือนเหมือนหัวเข็มขัด ใส่เป็นตัวจบชิ้นงานกำไลเม็ดข้าว ทำให้เจ้าของข้อมือทั้งเล็กและใหญ่ ปรับใส่กำไลนี้ได้ โดยไม่ต้องง้อตะขอเลย สวนสร้อยคอเม็ดข้าวของเรา ก็สามารถปรับใช้ แบบ multi-function ใส่เป็นสร้อยคอสั้น-ยาว เป็นเข็มขัด หรือ เป็นกำไลข้อมือเส้นใหญ่ก็ได้ ความหลงไหล ในการใช้เวลาทำงาน อย่างช้าๆ ด้วยความเพียรพยายาม ในการทำงานที่ปราณีตเช่นนี้ ทำให้เรา อยากสืบสาน ละส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมนี้เพราะ มันคุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยจริงๆ