Nature’s Texture

       วันนี้เราพาทุกคนมาพบกับ ความพิเศษของต้นหางนกยูงที่มีต่อ Stories of Silver & Silk กันค่ะต้นหางนกยูง (Barbados Pride) เป็นหนึ่งในหลายพันธ์ไม้ ที่พบได้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มอ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากความสวยงามของดอกเเล้ว ฝักของหางนกยูงยังมีคุณค่าด้านอื่นอีกนะ

 

 

 

 

ตอนที่ Stories of Silver & Silk เดินทางแสวงหาตัวตน เราพยายามคิดค้นลวดลายบนผิวเงินใหม่ๆ ที่เป็น Signature ของเราโดยเฉพาะ จึงเปลี่ยนห้อง workshop
ข้างบ้านมาเป็นห้องทดลองเฉพาะกิจ สรรหาวัสดุ และวิธีหลากหลาย มาสร้างลวดลายใหม่ๆ แต่ก็ยังไม่ลงตัวซะที จนเหลือบไปเห็นฝักหางนกยูงที่ตอนนั้นตกอยู่บนพื้นเต็มไปหมด ไม่มีใครเหลียวแล เราจึงหยิบมันขึ้นมา แล้วลองรีด รีด รีด กับแผ่นเงิน ปรับอยู่หลายครั้ง รวมถึงไปวางบนจอมปลวก

 

Technique ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์จากการรีดหางนกยูง

 

 

 

 

 

จากนั้นลายจากฝักหางนกยูง ที่มีลักษณะคล้ายลายหิน ก็กลายมาเป็นหนึ่งใน Signature ของ Stories of Silver & Silk สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ รอบๆ ตัว ที่เราเห็นอยู่
เป็นประจำ เราอาจจะมองข้ามมันไปบ้าง แต่ขอให้หันกลับมาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นบ้าง เพราะมันมีประโยชน์มากๆ เลย อย่างเเรงบันดาลใจของเรามาจากความเรียบง่าย สิ่งใกล้ตัว จับต้องได้ เป็นจริง เป็นชีวิตประจำวันของเรานี่เอง ชมได้ที่ 

Nature collection