Stories of Us

Nature’s Texture

 วันนี้เราพาทุกคนมาพบกับ ความพิเศษของต้นหางนกยูงที่มีต่อ Stories of Silver & Silk กันค่ะต้นหางนกยูง (Barbados Pride) เป็นหนึ่งในหลายพันธ์ไม้ ที่พบได้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มอ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากความสวยงามของดอกเเล้ว ฝักของหางนกยูงยังมีคุณค่าด้านอื่นอีกนะ

Nature’s Texture

 วันนี้เราพาทุกคนมาพบกับ ความพิเศษของต้นหางนกยูงที่มีต่อ Stories of Silver & Silk กันค่ะต้นหางนกยูง (Barbados Pride) เป็นหนึ่งในหลายพันธ์ไม้ ที่พบได้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มอ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากความสวยงามของดอกเเล้ว ฝักของหางนกยูงยังมีคุณค่าด้านอื่นอีกนะ

Nature’s Texture

 วันนี้เราพาทุกคนมาพบกับ ความพิเศษของต้นหางนกยูงที่มีต่อ Stories of Silver & Silk กันค่ะต้นหางนกยูง (Barbados Pride) เป็นหนึ่งในหลายพันธ์ไม้ ที่พบได้ในชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มอ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากความสวยงามของดอกเเล้ว ฝักของหางนกยูงยังมีคุณค่าด้านอื่นอีกนะ

Blog Post